Zaposleni v vrtcu “Rastja” v šolskem letu 2021-22

 

SKUPINA VZGOJITELJICA POMOČNIK/ica VZGOJITELJICE
Zvezdice

Tjaša Čehovin

tjasa.cehovin(at)os-branik.si

Nataša Lozej

natasa.lozej(at)os-branik.si

Kristina Ambrožič

kristina.ambrozic(at)os-branik.si

Nina Valič

nina.valic(at)os-branik.si

Sončki

Nina Valič

nina.valic(at)os-branik.si

Rok Kobal

rok.kobal(at)os-branik.si

Estera Vodopivec

estera.vodopivec@os-branik.si

Nina Valič

nina.valic(at)os-branik.si

Lunice

Simona Zupančič

simona.zupancic1(at)os-branik.si

 Teodora Piščanec

teodora.piscanec(at)os-branik.si

Oblački

Kris Frančeškin

kris.franceskin(at)os-branik.si 

Erika Božič

erika.bozic(at)os-branik.si