TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2021-22

 

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz znanja zgodovine 7.12.2021 / 10. 3. 2022
Tekmovanje iz znanja geografije 16. 11. 2021 / 2. 4. 2022
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 15. 10. 2021 / 20. 11. 2021
Cankarjevo tekmovanje 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja kemije 17. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022
Tekmovanje za Stefanovo priznanje iz znanja fizike 2. 2. 2022 14. 4. 2021 21. 5. 2021
Tekmovanje za Vegovo priznanje iz znanja matematike, Kenguru 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022
Tekmovanje iz znanja angleškega jezika v 9. razredu 11. 11. 2021 / 16. 3. 2022
Tekmovanje iz znanja angleškega jezika v 8. razredu 11. 11. 2021 / 16. 3. 2022
Vesela Šola 9. 3. 2022 / 13. 4. 2022
Kaj veš o prometu? april/maj
2022
Varno na kolesu december in
marec
Tekmovanje iz logike 23. 9. 2021 16. 10. 2021 6. 11. 2022
Tekmovanje iz razvedrilne matematike 1. 12. 2022 5.2.2022
Tekmovanje Kresnička iz znanja naravoslovja 14. 4. 2022 / /
Računam z Lili in Binetom 11. 5. 2021 / /
Bobri / 22. 1. 2022
Cankarjevo tekmovanje – mehurčki 29. 3. 2022 / /
Tekmovanje iz italijanščine – Topolino di biblioteca januar 2022