Splošni podatki

 Podatki šole

Naslov: OSNOVNA ŠOLA BRANIK, Branik 31, 5295 Branik

Davčna številka: 33669040

Matična številka: 5085799000

TRR: 01284 – 6030671719

Vodstvo šole

Davorin Majhenič, ravnatelj

Ustanovitelj

Mestna občina Nova Gorica

Svet šole

Zavod upravljajo ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Konstitutivna seja je bila 14. 9. 2021.

Svet šole sestavljajo predstavniki:

– delavcev šole: Erika Klanjšček (predsednica), Marko Curk (podpredsednik), Mateja Pegan Žvokelj, Rok Kobal, Asta Fritz

– ustanovitelja: Dejan Berginc, Gorazd Gorjan, Mark Smerajc

– staršev: Nina Birsa, Bojana Leban, Sebastjan Stubelj

Svet staršev

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Strokovni organi šole

Učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.