Svet šole

Svet zavoda OŠ BRANIK šteje 11 članov, od tega so:

  • 5 predstavnikov zaposlenih (Erika Klanjšček – predsednica, Marko Curk – podpredsednik, Mateja Pegan Žvokelj, Rok Kobal in Asta Fritz)

  • 3 predstavniki ustanovitelja (Dejan Berginc, Gorazd Gojan, Mark Smerajc) in

  • 3 predstavniki staršev (Nina Birsa, Bojan Leban, Sebastjan Stubelj)

Konstitutivna seja je bila 14. 9. 2021, mandat traja 4. leta