Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Branik je bil ustanovljen in potrjen s sklepom sveta zavoda z dne 28. 8. 2008 in dopolnitvijo sklepa z dne 30. 9. 2008. Pravila šolskega sklada pa je upravni odbor sklada sprejel na svoji 1. seji, dne 1. 6. 2010.

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani predstavniki staršev, ki so med seboj izbrali predsednika UO šolskega sklada ter trije predstavnike delavcev šole, ki so med seboj izbrali podpredsednika UO šolskega sklada OŠ Branik.

Člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ Branik, ki je bil imenovan 30. 9. 2018 na svetu staršev za mandatno obdobje štirih let so:

Predstavniki staršev:

  • Nikola Berlot (namestnik predsednice upravnega odbora)
  • Tomaž Dovgan

  • Martina Remec Pečenko

  • Natali Vuk Birsa

Predstavniki pedagoških delavcev:

  • Edes Arčon Vodopivec
  • Monika Gorup

  • Januša Stibilj (predsednica upravnega odbora)

Vsem, ki ste pripravljeni pomagati našemu šolskemu skladu v letošnjem šolskem letu, si preberite donatorsko pogodbo (v priponkah). Po potrebi si jo lahko uredite in natisnete.

Transakcijski račun šolskega sklada je:

TRR št.: 01284 – 6030671719 in sklic 00 2910 za šolo, 00 2911 za vrtec


AKTUALNO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA (glej priponke)

Priponke