SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba, mobilna pedagoška služba

Na šoli imamo šolsko psihologinjo Majo Pahor. Za učence in starše je dosegljiva vsak dan od 8.00 do 15.00 ure, oziroma po dogovoru. Starši se za razgovor dogovorite po telefonu 05 330 20 43.

Psihologinja svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Z učenci se sreča že ob vpisu v šolo. Svetuje in pomaga učencem z učnimi in drugimi težavami, sodeluje z njihovimi starši in se povezuje z ustreznimi zunanjimi institucijami. Posameznim učencem nudi individualno učno pomoč. Vodi karierno orientacijo za učence višjih razredov in jim svetuje pri vpisu v srednjo šolo. Organizira in vodi izobraževalne roditeljske sestanke ter koordinira strokovna izobraževanja za učitelje.

Program karierne orientacije

vodi in izvaja predvsem šolska psihologinja, sodelujejo pa vsi strokovni delavci, povezujemo se tudi s predstavniki srednjih šol, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport in raznimi drugimi inštitucijami. V 8. in 9. razredu program zajema naslednje sklope:

  • Informativne roditeljske sestanke.
  • Skupinske in individualne razgovore z učenci in starši.
  • Delavnice za učence, na katerih spoznavajo sami sebe, svoje interese, načrte, želje, pa tudi možnosti izobraževanja.
  • Aktivnosti vpisovanja učencev v srednje šole.

O vsem bomo učence in starše pravočasno podrobno informirali.

Delo z nadarjenimi učenci

Šolska psihologinja koordinira izvajanje koncepta za delo z nadarjenimi učenci, ki obsega več stopenj:

  • Evidentiranje in identifikacija učencev, ki bi lahko bili nadarjeni (3. razred ali kasneje). Evidentiranje izvajajo predvsem učitelji.
  • Identifikacijo izvaja psihologinja, po predhodnih razgovorih s starši in pridobitvijo njihovega soglasja
  • Sledi priprava, izvajanje in spremljanje izvajanja individualiziranih programov.
Delo z učenci z učnimi težavami

Z njimi delajo učitelji, mobilna specialna pedagoginja, logopedinja in šolska psihologinja.