Urniki interesnih dejavnosti v šolskem letu 2021-22

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC ČAS
Otroški pevski zbor Mali instrumenti 2.-5. razred Erika Klanjšček PON, TOR, 6. šolska ura
4.-9. razred PET, 6. šol. ura – 1.sk.
PET, 7. šolska ura –
2. sk.
Mladinski pevski zbor 6.-9. razred Erika Klanjšček PON, 7. šolska ura
TOR, 7. šolska ura
Dramski krožek 6.-9.razred Marjana Mlinarič SRE, 7. šolska ura
Tehnični krožek 5.-7. razred Rosana Švara PON, 6. in 7. šolska ura
Kolesarski krožek 5. razred Marko Curk TOR, 7. šolska ura
Bralna značka 4. razred Marko Curk PON, 6. šolska ura
Bralna značka 2. razred Nevenka Rojc TOR, 6. šolska ura
Bralna značka 1. razred Jožica Randl-Marc SRE, 6. šolska ura
Bralna značka 3. razred Orjana Žvanut TOR, 6. šolska ura
Bralna značka 5. razred Edes Arčon Vodopivec PET, 6. šolska ura
Bralna značka 6.-9. razred Marina Troha ČET, 7. šolska ura (po
dogovoru)
Vesela Šola 4.-9. razred Edes Arčon Vodopivec po dogovoru
Angleška bralna značka 4.-5. razred Katarina Čotar PON, 6. ura in po
dogovoru
Recitacijski krožek po dogovoru Marjana Mlinarič
Edes A. Vodopivec
Marina Troha
ob dejavnostih
Športni krožek 1.-3. razred Marko Curk ČET, 6. šolska ura
Naravoslovne delavnice 1.-7. razred Mateja Pegan Žvokelj po dogovoru
Priprave na matematična
tekmovanja

 

tekmovanja 6.-9. razred

Rosana Švara po dogovoru
Prostovoljci 6.-9. razred Maja Pahor, Nevenka
Rojc
po dogovoru
Priprava na Cankarjevo tekmovanje 6.-9. razred Marjana Mlinarič TOR, 7.30-8.00
Priprave na tekmovanje iz znanja geografije 6.-9. razred Jernej Krečič PET, 7.30-8.00
Italijanska bralna značka 7.-9. razred Suzana Mozetič po dogovoru
Mavrične urice 1.-2. razred Maja Pahor, Nevenka
Rojc
ČET, 6. šolska ura
Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine 8.-9. razred Jernej Krečič ČET, 7.30-8.00
Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 6.-9. razred Mateja Pegan Žvokelj september in oktober –
po dogovoru
Mladi kemiki – priprave na tekmovanje iz znanja kemije 8.-9. razred Mateja Pegan Žvokelj ČET, predura/7. šolska
ura
Priprave na tekmovanje iz
znanja fizike
8.-9. razred Blaž Uršič ČET, 6. ali 7. šolska ura
(po dogovoru)
Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine 8.-9. razred Katarina Čotar po dogovoru
Španščina 6.-9. razred Katarina Čotar SRE, 7. šolska ura
Likovni krožek 6.-9. razreda Petra Zorn vsak 2. ČET,
6. in 7. šolsko uro
Otroški parlament 7.-9. razred Jernej Krečič po dogovoru
Ustvarjalnice 3.-5. razred Orjana Žvanut ČET, 6. šolsko uro
Šolski vrt 1.-5. razred Jožica Randl-Marc TOR, 13.35-14.15
Cici vesela šola 1.-2. razred Marinka Rus PET, 5. šolska ura
Računalništvo 4.-5. razred Anja Koron ČET ali SRE, 6. ali 7.
šolska ura
Priprave na tekmovanje
Logika
2.-9. razred Anja Koron po dogovoru
Priprave na tekmovanje
Bober
2.-9. razred Anja Koron po dogovoru
Otroški pevski zbor 1. razred Kris Frančeškin PON, 6. šolska ura
(na 14 dni)