DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2021-22

Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

Mini olimpijada 5€ 23. 9. 2021
Jesenski pohod V tednu otroka
Spomladanski pohod Marec/april 2022
Atletski mnogoboj 6 € April 2022
Vodne aktivnosti 6 € Junij 2022

Kulturni

Dnevi

Slavnostni sprejem prvošolcev 1. 9. 2021
Filmska vzgoja 5,5€ + cca 8€ December 2021
Igriva arhitektura 8,54€ 17. 3 .2022
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika 24. 6. 2022
Naravoslovni dnevi Grad rihemberk- ogled in delavnice Oktober 2021
Tradicionalni slovenski zajtrk 20. 11. 2021
Zdrave navade in medvedek tom nas uči 4. 1. 2022

Tehniški

Dnevi

Spletna učilnica moodle September 2021
Ustvarjamo skupaj December 2021
Zaključna ekskurzija Cca 15 € Junij 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

Mini olimpijada 5€ 23. 9. 2021
CŠOD: Lahkih nog naokrog 62,49 € 15. 9. – 17. 9. 2021
Spomladanski pohod / Marec/april 2022
Športno vzgojni
karton
6 € April 2022
Vodne aktivnosti 6 € Junij 2022

Kulturni

Dnevi

Ustvarjamo skupaj / November 2021
Filmska vzgoja 5 do cca. 8 € December 2021
Igriva arhitektura 17. 3. 2022
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika / 24. 6. 2022
Naravoslovni dnevi CŠOD: Doživljam in raziskujem gozd 62,49 € 15. 9. – 17. 9 .2021
Tradicionalni slovenski zajtrk / November 2021
Kaj lahko
storim za svoje
zdravje?
Osebna higiena
/ 4. 1. 2022

Tehniški

Dnevi

Uporaba spletne učilnice September 2021
COŠD –
Astronomija za
najmlajše
62,49 € 15. 9. – 17. 9. 2021
Zaključna ekskurzija

Do 15 €

 

Junij 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

MOI 5€ 23. 9. 2021
COŠD – Lahkih
nog naokrog
62,49 € September 2021
Spomladanski pohod /

Marec/april 2022

Športno vzgojni
karton
6 € April 2022
Vodne aktivnosti 6 € Junij 2022

Kulturni

Dnevi

Ustvarjamo
skupaj
/ December 2021
Igriva
arhitektura
/ 17. 3. 2022
Filmska vzgoja  5,5 – 8 € februar 2022
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika / 24. 6. 2022
Naravoslovni dnevi Rojstvo in
zdrav način
življenja
3. 11. 2021
Tradicionalni
slovenski
zajtrk
/ november 2021

COŠD:

Doživljam in
raziskujem
gozd

/ september 2021

Tehniški

Dnevi

COŠD –
Astronomija za
najmlajše
September 2021
Uporaba
spletne učilnice
 / september 2021
Zaključna
ekskurzija –
e-hiša

15 €

 

Junij 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

Jesenski pohod / Oktober 2021
Spomladanski pohod / April/marec 2022
ŠVK 6 € April 2022
Orientacija / Junij 2022
Plavanje 6 € Junij 2022

Kulturni

Dnevi

Igriva
arhitektura
cca 8,5 € 17. 3. 2022
Filmska vzgoja 5,5€+ cca 8€ Februar ali marec 2022
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika / 24. 6. 2022
Naravoslovni dnevi Čutila in prebavila ter preprečevanje nezgod / 3. 11. 2021
Tradicionalni
slovenski
zajtrk
/ November
2021
Od kala do
vodnjaka
/ September
2021

Tehniški

Dnevi

Ustvarjamo skupaj / december
2021
Teoretično
usposabljanje
za vožnjo s
kolesom
/ Junij 2022
Varni interne / 15. 10. 2021
Slovenski šolski
muzej
cca 15 € 16. junij 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

CŠOD (orientacijski
pohod)
september
2021
CŠOD (plavanje)  93,26 € september
2021
CŠOD (plavanje) september
2021
ŠV karton april 2022
Spomladanski pohod april/marec 2022

Kulturni

Dnevi

Igriva
arhitektura
 cca 8,5 € 17. 3. 2022
Filmska predstava

5,5€+ cca 8€

 

februar ali
marec 2022
Laufarija –
slovenski dosežki
in posebnost
september
2021
Naravoslovni dnevi Kam se lahko
skrijem?
(CŠOD)
september
2021
Dan zdrave šole november
2021
Puberteta, zasvojenost 30. 9. 2021

Tehniški

Dnevi

Kolesarski in
prometni poligon
april 2022
Varni internet september/
oktober 2021
Ustvarjamo
skupaj
december
2021
Slovenski šolski
muzej

cca 15 €

 

16. 6. 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

Plavanje in
vodne
aktivnosti
Cca 6 € junij 2022
CŠOD 7. 2.-11. 2. 2022
CŠOD 7. 2. – 11. 2.2022
CŠOD 7. 2. – 11. 2. 2022
ŠV karton april 2022

Kulturni

Dnevi

Narodna
galerija in
Hiša iluzij –
Ljubljana

5,5 € + 2€

+cca 8 €

28. 2. 2020
Ekskurzija
Gorenjska
(Doslovče, Blejski vintgar)
20 € 12. 10. 2021
SNG NG
Naravoslovni dnevi Tokovi

/

 

december 2021
CŠOD / 7. 2. – 11. 2. 2022
Zdravstvene
delavnice:
Kajenje,
Odraščanje
/ 1. 2. 2022

Tehniški

Dnevi

Varni
internet
september (3 šolske ure),
15. oktober
(5. in 6. uro)
2021
Ustvarjajmo skupaj / december 2021
CŠOD 7. 2. – 11. 2. 2022
Igriva
arhitektura
8,54€ 17. 3. 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

CŠOD   7. 2. – 11. 2. 2022
CŠOD   7. 2. – 11. 2. 2022
CŠOD   7. 2. – 11. 2. 2022
ŠV karton Cca 6 € April 2022
Kolesarjenje   Junij 2022

Kulturni

Dnevi

Narodna
galerija, Hiša
iluzij (LJ)

5 € na učenca
+
4,5 € na
učenca +
prevoz

7. 10. 2021
Ekskurzija –
Gorenjska
(Doslovče,Blejski vintgar)
20 €  12. 10 2021
(Glasbena mladina NG)
SNG NG

 

 

Naravoslovni dnevi CŠOD  
Zdravstvene
delavnice:
samopodoba,
alkoho
  4. 11. 2021
Ekologija   oktober 2021

Tehniški

Dnevi

Ustvarjajmo skupaj   December 2021
Igriva
arhitektura

8,54 €

17. 3. 2022
Varni
internet
  september (3 ure),
15. oktober
(1. in 2. uro)
2021
Varno v promet / Junij 2022
Dejavnost Vsebina Pred.  Cena Čas/dan

 

Športni

Dnevi

CŠOD / 28. 3. – 1. 4. 2022
CŠOD / 28. 3. – 1. 4. 2022
 Pohod September 2021
CŠOD 28. 3. – 1. 4. 2022
ŠV karton April 2022

Kulturni

Dnevi

KD v NG

november 2021
Ekskurzija –
Kras (Škocjanske
jame in Živi
muzej Krasa)
16€ 4. 10. 2021
SNG Nova Gorica
Naravoslovni dnevi CŠOD / 28. 3. – 1. 4. 2022
Ekologija / september/oktober 2021
Zdravstvene
delavnice: temeljni postopki
oživljanja;
odnosi
/ 4. 11. 2021

Tehniški

Dnevi

Ustvarjajmo skupaj / December 2021
Kdo sem in
kaj bi postal?
/ 30. 9. 2021
Igriva
arhitektura
/ 17. 3. 2022
Varni internet / september (3 ure) in 15. oktober (3.
in 4. uro)
2021
Dejavnost      

 

Športni

Dnevi

CŠOD 28. 3. – 1. 4. 2022
CŠOD 28. 3. – 1. 4. 2022
CŠOD 28. 3. – 1. 4. 2022
ŠV karton April 2022
Zaključna ekskurzija   Junij 2022

Kulturni

Dnevi

SNG Nova
Gorica

 

Ekskurzija –
Kras (Škocjanske
jame in Živi
muzej Krasa)
16 € 4. 10. 2021
KD v NG   november 2021
Naravoslovni dnevi Genetika / Oktober 2021
CŠOD / 28. 3. – 1. 4. 2022
Srčne želje,
Zdrava
spolnost
/ 28. 9. 2021

Tehniški

Dnevi

Karierno načrtovanje  
Ustvarjajmo skupaj   December 2021
Varni internet   september (3
ure), 15. 10 (5.
in 6. uro)
2021
Igriva arhitektura / 17. 3. 2022