Urniki interesnih dejavnosti v šolskem letu 2019-20

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC ČAS

Otroški pevski zbor

2. ̶ 5. razred Erika Klanjšček TOR in ČET, 6. ura
Mali instrumenti 4. ̶ 9. razred Erika Klanjšček

ČET, 8. ura in

PET, 6. ura

Mladinski pevski zbor 6. ̶ 9. razred Erika Klanjšček TOR in ČET, 7. ura
Dramski krožek 6. ̶ 9.razred Marjana Mlinarič PET, predura
Tehnični krožek 5. ̶ 6. razred Rosana Švara PON, 6. in 7. ura
Kolesarski krožek 5. razred Marko Curk PET, 7. ura
Bralna značka 4. razred Marinka Rus SRE, 6. ura
Bralna značka 2. razred Jožica Randl-Marc TOR, 6. ura
Bralna značka 1. razred Nevenka Rojc PET, 5. ura
Bralna značka 3. razred Orjana Žvanut SRE, 6.ura
Bralna značka 5. razred Edes Arčon Vodopivec PET, 6. ura
Bralna značka 6. ̶ 9. razred Marina Troha PON,13.30 ̶ 14.15 (po dogovoru)
Vesela Šola 4. ̶ 9. razred Marina Troha PON, 13.30 ̶ 14.15 (po dogovoru)
Angleška bralna značka 4. ̶ 9. razred Katarina Čotar TOR, predura  (po dogovoru)
Recitacijski krožek po dogovoru Marjana Mlinarič ob dejavnosti
Športni krožek 1. ̶ 3. razred Marko Curk SRE, 6. ura
Naravoslovne delavnice 1. ̶ 7. razred Mateja Pegan Žvokelj po dogovoru
Matematični krožek 6. ̶ 9. razred Rosana Švara po dogovoru
Prostovoljci 6. ̶ 9. razred Maja Pahor, Nevenka Rojc TOR, 7.ura, 1 krat mesečno
Priprava na Cankarjevo tekmovanje 6. ̶ 7. razred Marjana Mlinarič PON, 7.30 ̶ 8.00
Priprave na tekmovanje iz znanja geografije 6. ̶ 9. razred Jernej Krečič PET, 7.30 ̶ 8.00
Italijanska bralna značka 7. ̶ 9. razred Suzana Mozetič, Marjana Mlinarič po dogovoru
Mavrične urice 1. ̶ 3. razred Maja Pahor Nevenka Rojc ČET, 6. šolsko uro
Priprave na Cankarjevo tekmovanje 8. ̶ 9. razred Marjana Mlinarič PON, 7.30 ̶ 8.00
Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine 8. ̶ 9. razred Jernej Krečič SRE, 7.30 ̶ 8.00
Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 6. ̶ 9. razred Mateja Pegan Žvokelj ČET, predura
Mladi kemiki – priprave na tekmovanje iz znanja kemije 8. ̶ 9. razred Mateja Pegan Žvokelj ČET, predura
Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine 9. razred Katarina Čotar SRE, 7. ura  (po dogovoru)
Vrtnarski krožek 1. ̶ 5. razred Jožica Randl – Marc PET, 6. uro
Zeliščarstvo 1. ̶ 5. razred Estera Vodopivec PON, 6., 7. ura
Računam z Lili in Binetom 1. razred Estera Vodopivec PET, 6. ura
Čebelarski krožek 1. ̶ 8. razred Boris Birsa SRE od 14.30 dalje
Španščina 6. ̶ 9. razred Katarina Čotar ČET, 7. ura
Tehnični krožek 7.- 9.razred Rosana Švara PON, ČET
Otroški parlament 7. – 9. razred Jernej Krečič po dogovoru