Kratek opis interesnih dejavnosti v šolskem letu 2019–20

Kolesarski krožek; 5. r

Krožek je namenjen učencem 5. razreda, zato da si pridobijo kolesarski izpit, še prej pa spoznajo pravila vožnje s kolesom.

Tehnični krožek; 5.–9. r

Dejavnost namenjena vsem učencem, ki radi ustvarjate izdelke iz lesa in drugih materialov za dom, prosti čas ter izdelke s področja modelarstva. Sestavljali bomo mehanske konstrukcije in elektronske mehanizma s sestavljankami Fisher Technic, z učenci predmetne stopnje sodelovali na projektih in prireditvah z izdelavo scene ali izdelkov. Priprave na tekmovanje Labirint.

Dramski krožek; 6.–9. r.

Dejavnost je namenjena učencem, ki radi nastopajo ali bi se v tem radi preizkusili. Za odrsko uprizoritev bomo pripravili glasbeno pravljico Pepelka, v povezavi s plesnimi in glasbenimi dejavnostmi.

Otroški pevski zbor; 2.–5. r

Program OPZ vsebuje eno–ali dvoglasne umetne, ljudske in zabavne pesmi. S pesmijo bomo obogatili šolske in krajevne prireditve ter sodelovali na Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici.

Mali inštrumenti; 4.–9. r

Poleg igranja na male instrumente bomo vključili tudi igranje na klasična glasbila, ki se jih učite igrati v Glasbeni šoli. Naučili se bomo skladbice za popestritev šolskih prireditev. Instrumentalisti bodo sodelovali kot spremljava zbora, kot solisti ali kot samostojna skupina.

Mladinski pevski zbor, 6.–9. r

Program MPZ vsebuje večglasne umetne, ljudske in zabavne pesmi. Zbor bo sodeloval na šolskih in krajevnih prireditvah, Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici.

Bralna značka; 1. r

Če želiš tekmovati za Cicibanovo bralno značko, moraš skupaj s starši prebrati tri slikanice, se naučiti dve pesmici na pamet in jih ilustrirati. Izbrane slikanice in pesmice boš predstavil pred sošolci ob slikah. Srečevali se bomo ob petkih 5. šolsko uro ali po dogovoru z učiteljico.

Bralna značka; 2. r

Učenec prebere tri knjige in se nauči dve pesmici na pamet. Kratko vsebino prebrane knjige predstavi sošolcem. V zvezek za bralno značko zapiše avtorja in naslov izbranega dela, nariše ilustracijo ter izpiše nekaj kratkih povedi, ki so mu bile še posebej zanimive. Knjige izbere iz predlaganega seznama.

Z bralno značko pričnemo 3. 10. 2019 in zaključimo 2. 4. 2020.

Bralna značka; 3. r

Učenec prebere 3 zgodbe in eno pesniško zbirko. Na list napiše avtorja in naslov knjige ter vsebino ilustrira. Eno pesmico iz pesniške zbirke se nauči na pamet. Knjige izbere iz seznama, ki ga bo dobil, lahko pa se odloči tudi za kakšno knjigo, ki je ni na seznamu, le da je primerna njegovi starosti. V dogovoru z učiteljico po pouku obnovi  prebrano vsebino.

Bralna značka; 4. r

Za osvojitev bralne značke učenci preberete 4 knjige, in sicer tri prozna dela in eno pesniško zbirko. Knjige lahko berete po lastnem izboru, v pomoč pa boste dobili priporočilni seznam. V šoli knjige predstavite, prav tako predstavite tudi pesniško zbirko in izbrano pesem, ki se jo naučite recitirati.

Bralna značka; 5. r

Za osvojitev bralne značke učenci preberejo tri prozna dela, od katerih je eno napisal slovenski avtor, in eno pesniško zbirko. V pomoč bodo dobili priporočilni seznam, lahko pa knjige berejo tudi po lastnem izboru. V šoli predstavijo vsebine prebranih knjig in pesniško zbirko, iz katere se naučijo eno pesem deklamirati, eno pa recitirati.

Bralna značka; 6.–9. r

Z učenci se bomo dobivali ob ponedeljkih 7. šolsko uro (datumi bodo objavljeni v učilnici SLJ in v knjižnici)–možnost pa imajo prebrano predstaviti tudi v knjižnici, ko imajo sami in knjižničarka čas. Učenci preberejo 5 del (seznam ni predpisan, pazimo le, da ustreza starostni stopnji), in sicer eno pesniško zbirko, eno poljudno delo (kar jih privlači in zanima), vsaj eno delo mora biti slovenskega avtorja, če sodi delo v knjižno zbirko, je lahko iz ene zbirke le ena knjiga. Bralna značka se za vse razrede začne 17. 9. in zaključi 2. aprila. Učenci, ki jo opravijo, prejmejo priznanja.

Angleška bralna značka;  4.–9. r

Pri angleški bralni znački lahko sodelujejo prav vsi učenci od 4.– 9. razreda. Z branjem razvijajo pozitiven odnos do knjige in voljo do branja, spoznavajo književnost drugega naroda in koristnost medkulturne komunikacije,  oblikujejo svoj lasten pogled na svet in nenazadnje dokažejo, da veliko zmorejo in znajo. Če preberejo knjige (štiri knjižice v 4. in 5. r. ter pet knjig od 6. do 9. r.) in izpolnijo “book report” za vsako prebrano knjigo, dobijo priznanje za sodelovanje na interesni dejavnosti.

Vesela šola; 4.–9. r

Namen Vesele šole je spodbuditi mlade k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, veščin ter spretnosti na zabaven in zanimiv način. Mladi v znanju tudi tekmujejo, in sicer na šolskem ter državnem tekmovanju. Dobra uvrstitev na državnem tekmovanju da učencem možnost pridobivanja dodatnih točk za prejemanje Zoisove štipendije. Veselošolska galaksija znanja ponuja učencem vsak mesec nov tematski sklop v reviji PIL. Naloge lahko rešujejo tudi preko spleta–na spletnem portalu  VŠ.

Z učenci se bomo srečevali ob ponedeljkih 7. šolsko uro–(datumi srečanj bodo objavljeni v knjižnici in na oglasnih deskah v zgornji in spodnji avli). Veliko dela pa lahko sami opravijo doma.

Pa še, v interesni dejavnosti lahko tekmujejo tudi učenci, ki niso naročeni na PIL.

 
Mladi slovenisti–priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; 6.–7. r.

Osrednja tema letošnjih priprav na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je Jaz, ti, mi vsi… le pogumno, le za mano. Tekmovalci bodo prebrali knjigo Slavka Pregla: Odprava zelenega zmaja. Šolsko tekmovanje bo 12. 11. 2019.

Mladi slovenisti–priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; 8.–9. r.

Osrednja tema letošnjih priprav na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je Jaz, ti, mi vsi… le pogumno, le za mano. Tekmovalci bodo za šolsko in območno tekmovanje prebrali knjigo Igorja Karlovška: Preživetje. Za državno tekmovanje je potrebno prebrati knjigo Geniji z nasmehom (več avtorjev). Šolsko tekmovanje bo 12. 11. 2019, območno tekmovanje je 9. 1. 2020 in državno 7. 3. 2020.

Mladi geografi–priprave na tekmovanje iz znanja geografije; 6.– 9. r

Priprav in tekmovanja iz znanja geografije se lahko udeležijo učenci iz 6., 7., 8. in 9. razreda. Sestavljeno je iz terenskega in teoretičnega dela. Učenci tekmujejo v dveh kategorijah. Vsebina teoretičnega dela letošnjega  tekmovanja je »Podnebne spremembe”. Šolsko tekmovanje bo v sredo, 11. 12. 2019.

Mladi kemiki –priprave na Preglovo tekmovanje iz znanja kemije; 8.,  9. r

Vsi, ki bi radi utrdili in poglobili znanje kemije ali se samo preizkusili v kemijskem znanju, ste vabljeni k pripravam na tekmovanje za Preglovo priznanje. Šolsko tekmovanje bo v ponedeljek, 20.1.2019.

Priprave na  tekmovanje iz matematike; 6.–9. r

V februarju in marcu bomo izvedli nekaj priprav za šolsko tekmovanje Kenguru. Dejavnost pa je namenjena predvsem  učencem, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje. Znanja iz vseh področij matematike pa bomo za vse zainteresirane učence poglabljali tudi individualno pri rednem pouku skozi celo šolsko leto. Priprave bodo v marcu in aprilu.

Mladi zgodovinarji–priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine; 8.–9. r

V šolskem letu 2019/20 se bodo učenci 8. in 9. razreda pripravljali na tekmovanje iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “Prazgodovina na Slovenskem“. Šolsko tekmovanje bo v torek, 3. 12. 2019. Sledita še območno in državno tekmovanje.

Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni; 6.–9. r

Število sladkornih bolnikov vsako leto strmo narašča. Za sladkorno boleznijo tipa 2 obolevajo že osnovnošolski otroci. Zato je prav, da smo o sladkorni bolezni čim bolj zgodaj osveščeni. Šolsko tekmovanje bo v petek, 11. 10., državno tekmovanje pa v soboto, 16. 11.  v Izoli.

Priprave na tekmovanje v znanju angleškega jezika za 9. r.

Tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce je namenjeno učencem zaključnega razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge na šolski ravni spodbujajo zdravo tekmovalnost in služijo popularizaciji jezika ter selekciji, na območni in državni ravni pa so zasnovane na literarnem delu.

Logika; 4.–9. r

V septembru bomo izvedli nekaj priprav za šolsko tekmovanje Logika. Dejavnost je namenjena učencem in učenkam od 4. do 9. razreda, ki so jim zanimive matematične naloge v veselje in izziv. Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 26. 9. 2019, državno tekmovanje pa v soboto, 19. 10. 2019.

Bobri; 2.–9. r

V oktobru in novembru bomo izvedli nekaj priprav za šolsko tekmovanje Bobri. Dejavnost je namenjena učencem in učenkam od 2. do 9. razreda, ki jim je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno. Šolsko tekmovanje bo v tednu od 11. do 15. novembra 2019, državno tekmovanje pa v soboto, 18. 1. 2020.

Računalniški krožek; 4.– 9. r

Če te zanima računalništvo, matematika in naravoslovje je računalniški krožek zagotovo zate. Na krožku bomo spoznali nekatere računalniške vsebine in se naučili izdelati preprosto igrico v programu Scratch. Krožek je namenjen vsem radovednim učencem in učenkam od 4. do 9. razreda.

Razvedrilna matematika; 6.–9. r

Če te zanimajo drugačne , specifične naloge s področja matematike, kot so sudoku, gobelini, labirinti, …, se bomo s takimi in podobnimi nalogami soočili na pripravah na tekmovanje iz razvedrilne matematike.

Prostovoljci; 6.–9. r

Če želite pomagati drugim, npr. sošolcem ali mlajšim učencem pri učenju, branje mlajšim, v vrtcu, zbiranje igrač, potrebščin, hrane, .. ali imaš mogoče še kakšno idejo? Pridruži se interesni dejavnosti PROSTOVOLJCI in skupaj bomo našli kaj primernega ZATE  in koristnega ZA DRUGE. Srečevali se bomo 1 krat mesečno (torek, 7. ura), v vmesnem času pa izvajali dogovorjene dejavnosti.

Italijanska BZ; 7.–9. r

Skupaj bomo prebrali predpisano knjižico in se pripravili na tekmovanje spomladi 2020.

Športni krožek; 1.–3. r

V športni krožek se lahko vključijo vsi učenci od 1. do 3. razreda, saj ni pomembno koliko že znaš, ampak le, da se rad gibaš. Pri športnem krožku se bomo razgibali, razvijali spretnosti in se zabavali. Igrali se bomo različne igre z žogo in brez nje ter se preizkusili v različnih poligonih in štafetnih igrah.

Vrtnarski krožek; 1.–5. r

Skupaj bomo skrbeli za šolski vrt, sadili in sejali vrtnine, zelišča, okrasne rastline,…

Če želiš, da bo naš vrt lep in urejen, se nam pridruži. Več kot bo pridnih rok, lepša bo naša okolica.

Naravoslovne delavnice (Kresnička); 1.–7. r

Če želiš tudi letos izvajati zanimive poskuse, ki so objavljeni na spletni strani Dmfa, in se preizkusiti na tekmovanju, se nam pridruži v izvajanju naravoslovnih eksperimentov. Tekmovanje bo 5. 2. 2019.

Recitacijski krožek; 4.–9. r

Namenjen je učencem, ki radi nastopajo. Pri krožku bomo namenjali pozornost lepi, pravilni in jasni izgovarjavi, sproščeni in pravilni nebesedni komunikaciji z občinstvom, saj nas to najprej vidi, šele nato sliši.

Računam z Lili in Binetom; 1. r

Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. razreda, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje s področja matematike. Spoznavali bodo različne matematične strategije, in  se  pripravljali na matematično tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Za delo bodo potrebovali vadnico Računam z Lili in Binetom.

Zeliščarski krožek; 1.–5. r

Učenci bodo spoznavali različna zelišča in njihovo praktično uporabo. Ob tem si bodo krepili čut za naravo, skrb za okolje, prostor in rastline. Urejali bodo šolski zeliščni vrt, naučili se bodo skuhati čaj in izdelali nekaj zeliščnih pripravkov.

Mavrične urice; 1.–3. r

Pridruži se igrivim in zabavnim Mavričnim uricam. Z različnimi gibalnimi vajami bomo spoznavali svoje telo in se učili pravilnega trebušnega dihanja ter se sproščali. Skupaj bomo gibalno ustvarjali, izdelovali različne izdelke in ob poslušanju mavričnih zgodb potovali v domišljijski svet. Srečevali se bomo ob četrtkih, 6. šolsko uro.

Ustvarjalnice; 3.–5. r

V ustvarjalnice se lahko vključite učenci od tretjega do petega razreda. Namenjene so razvijanju likovno–tehničnih spretnosti in spodbujanju ustvarjalnih postopkov in pristopov k delu. Ustvarjali bomo iz različnih materialov (papir, embalaža, gumbi, vata,..). Pridruži se nam, zabavno bo.

Španščina; 6.–9. r

Učenci bodo osnove sporazumevanja v španščini (kdo sem, kaj imam rad, moja družina, moj kraj, dnevi v tednu, vreme…) spoznali skozi različne posnetke, igre, pesmi in filme. Osnova nam bo učbenik Gente joven 1, ki si ga lahko izposodijo v knjižnici, sicer pa bomo veliko delali z IKT in delovnimi listi.

Plesni krožek, 1.–5. r, 6.–9. r

Krožek je namenjen vsem učencem in učenkam, ki se radi gibajo ob ritmu glasbe in tudi radi nastopajo. Spoznavali se bomo z različnimi plesnimi zvrstmi–od modernih do standardnih in latinsko ameriških plesov. Razvijali bomo našo ustvarjalnost ter sami poskusili sestaviti krajše plesne točke. Z našimi plesnimi točkami bomo popestrili šolske prireditve, sodelovali v šolski predstavi ter zaplesali na valeti.

 

Število ogledov: 1