Zdrava šola

Zdrava šola izvaja promocijo zdravja v šolskem okolju. Tudi v letošnjem šolskem letu je rdeča nit zdrave šole duševno zdravje, gibanje in prehrana. Prednostna naloga naše šole je umivanje rok pred obroki, predvsem pred dopoldansko malico, ko imamo učitelji nad učenci večji pregled. V letošnjem šolskem letu vpeljujemo gibanje kot dnevni ritem za vse učence naše šole. Minuto za zdravje, ki se je že v prejšnjem šolskem letu izvajala na razredni stopnji vsak dan, uvajamo tudi na predmetni stopnji, in sicer vsak dan, na začetku 5. šolske ure. O zdravju se bomo tudi letos pogovarjali skozi umetnost  ̶  učenci bodo prebrali literarno delo oz. ljudsko pripoved ali si ogledali film. Posebno skrb bomo namenili urejenosti okolice šole, vsak razred bo enkrat tedensko zadolžen za čiščenje šolske okolice. Ob vseh dejavnostih, ki jih že izvajamo na področju zdravja, pa bomo obeležili še nekatere svetovne dneve v povezavi z zdravjem.

Vodja projektnega tima Mateja Pegan Žvokelj

Naša mala knjižnica

Projekt Naša mala knjižnica bo potekal v okviru podaljšanega bivanja. Namenjen je spodbujanju branja, dvigovanju bralne pismenosti ter spoznavanju slovenskih in tujih otroških ter mladinskih avtorjev. Otroci bodo prisluhnili šestim izbranim zgodbam ter na njihovo temo poustvarjali v obliki različnih kreativnih dejavnosti. V pomoč jim bodo Ustvarjalniki s poučnimi in hudomušnimi nalogami.

Vodja projekta: Edes Arčon Vodopivec

Inovativna pedagogika 1:1

Namen projekta Inovativna pedagogika 1:1 je uvajanje inovativnih pristopov poučevanja in učenja podprtih s sodobnimi e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter tehnologijo prihodnosti (tablice). V sodelovanju z drugimi raziskovalnimi ustanovami in šolami se bojo razvijali in preizkušali sistemski mehanizmi in pedagoške strategije poučevanja ter učenja, ki zagotavljajo uspešnejše aktivno vključevanje učencev. Nove oblike dela bomo preizkušali na pilotnih razredih.

Vodji projekta: Jernej Krečič in Marjana Mlinarič

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva ter izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Število ogledov: 1