ANKETA O PREHRANI

Spoštovani starši,

prosimo vas, da izpolnite anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Do ankete pridete s klikom na povezavo.

 

 

OBVESTILO

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, bo pouk potekal v šoli, po ustaljenem urniku.

Protokoli bivanja v šoli (pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, vhodi, izhodi, odmori, vozni red…) bodo popolnoma enaki, kot pred zaprtjem šol (pred 1. 4. 2021).

Davorin Majhenič, ravnatelj

PREDAVANJE

8. 4. 2021 bo od 13.30 do 20.15 preko ZOOM-a potekalo spletno predavanje z naslovom JEM ZDRAVO Z GLAVO?! 

S Katarino Dovnik, dipl. psih. se bomo pogovarjali, kako naša čustva in odnos do sebe vplivajo na naše prehranjevalne navade, Odgovorili bomo udi na vprašanje, kje poiskati pomoč, če pri znancu, prijatelju, bližnjemu ali pri sevi opazimo nezdrav odnos do hrane.

OBVEZNA je predhodna prijava na 040 734 101 ali info@vgcgoriske.si. Pred pričetkom boste prijavljeni prejeli navodila za spremljanje in povezavo.

INFORMACIJE O CEPLJENJU PROTI HPV

Zdravnice Zdravstvenega doma Nova Gorica so pripravile video s strokovnimi informacijami v povezavi s cepljenjem proti humanim papiloma virusom. Vabimo vas, da si ga pogledate!

PROTOKOLI V ČASU DELA NA DALJAVO

PROTOKOL POUKA

 1. Pouk se prične ob 8.00 in poteka po urniku. Dodatni in dopolnilni pouk potekata v dogovoru z učitelji in je objavljen v eAsistentu. Interesne dejavnosti se ne izvajajo.
 2. Razredniki učence v spletni učilnici na začetku tedna obvestijo o urniku video srečanjih.
 3. Video srečanja so za učence od 1. do 5. razreda na polovično uro (npr. 1. ura ob 8.30), za učence od 6. do 9. razreda pa na polno uro (npr. 1. ura ob 8.00).
 4. Udeležba na video srečanjih je za učence obvezna. Morebitno odsotnost zaradi upravičenih razlogov (bolezen, višja sila…) starši napovedo razredniku v naprej. Morebitno nenadno višjo silo za neudeležbo učenec sporoči učitelju tik pred začetkom video srečanja na službeni telefon (telefonske številke učiteljev so objavljanje v spletni učilnici posameznega razreda v RAZREDNI URI).
 5. Za video srečanja se uporablja aplikacija Microsoft Teams, za oddajo nalog pa izključno spletna učilnica.
 6. Termin oddaje nalog določi učitelj ob objavi nalog v spletni učilnici. Naloga oddana po predvidenem terminu se šteje, kot neoddana naloga.
 7. Učenec ima ves čas video srečanja vklopljeno kamero.
 8. Prijava na video srečanje je zgolj z IMENOM in PRIIMKOM in ne z vzdevki.

PROTOKOL DELA IN KOMUNIKACIJA Z UČENCI

 1. Učenci se učiteljem odzivajo na sporočila v spletni učilnici.
 2. Učitelji so učencem dosegljivi na službeni e-naslov (naslovi so objavljeni na spletni strani in v spletni učilnici).
 3. Učitelji so učencem dosegljivi na službeni telefonski številki, v času od 8.00 do 14.00 ure.

KOMUNIKACIJA S STARŠI

 1. Skupna obvestila so staršem dostopna na spletni strani šole.
 2. Razredniki in učitelji komunicirajo s starši in učenci s pomočjo e-naslovov v eAsistentu, preko elektronske pošte, telefona in video povezav.
 3. Učitelji, svetovalna služba in ostali pedagoški delavci so staršem za informacije dostopni v času dopoldanskih individualnih pogovornih ur in v času skupnih popoldanskih pogovornih ur (za pogovorno ure se starši učiteljem najavijo po e-pošti, da lahko učitelj uskladi časovnico).
 4. Za pomoč pri IKT opremi se obrnete na učiteljico Anjo Koron (anja.koron@os-branik.si).

PRAVILA PRI IZVAJANJU POUKA NA DALJAVO

 1. Pri komunikaciji z učiteljem in drugimi učenci ne uporabljamo izrazov, ki bi lahko posegli v dostojanstvo drugih, npr. žaljivke, kletvice in podobno.
 2. Učenci redno, vsakodnevno opravljajo učne obveznosti, ki jih prejmejo v spletnih učilnicah. Redno in sproti pošiljajo dogovorjene povratne informacije učiteljem (za izjeme se učenec dogovori z učiteljem).
 3. Vedno poskrbimo, da se pouku z uporabo videokonference pridružimo pravočasno, ne zamujamo.
 4. Učenci se na video ure prijavijo z imenom in priimkom. Zaželeno je, da imajo ves čas poteka vklopljeno kamero. Glede morebitnega izklopa se učenec dogovori z razrednikom.
 5. Med videokonferenco ne ležimo, ne jemo, smo oblečeni tako, kot bi bili v učilnici in ne zapuščamo prostora.
 6. Posamezni udeleženec videokonference poskrbi, da iz slike ali zvoka v ozadju niso razvidni osebni podatki, ki jih ne želi razkriti.
 7. V komunikaciji z učiteljem učenec dvigne roko in počaka, da ga učitelj pokliče. Drugim udeležencem, zlasti učitelju, pri pouku na daljavo ne skače v besedo.
 8. Med video uro si učenci ne pošiljajo sporočil po drugih kanalih ali socialnih omrežjih, prav tako se ne izločajo ali motijo pouka na kakršen koli drug način.