,Zaposleni v šolskem letu 2020-21

 

Ravnatelj: Davorin Majhenič davorin.majhenic@os-branik.si
Pouk:
1. razred: Marko Curk marko.curk@os-branik.si
Estera Vodopivec (drugi strokovni delavec) estera.vodopivec@os-branik.si
2. razred: Nevenka Rojc nevenka.rojc1@os-branik.si
3. razred: Orjana Žvanut orjana.zvanut@os-branik.si
4. razred: Marinka Rus marinka.rus1@os-branik.si
5. razred: Edes Arčon Vodopivec edes.arcon@os-branik.si
6. razred: Erika Klanjšček (GUM, ZBOR) erika.klanjscek@os-branik.si
7. razred: Katarina Čotar (TJA) katarina.cotar@os-branik.si
8. razred: Rosana Švara (MAT 7.-9., TIT) rosana.svara@os-branik.si
Anja Koron (MAT 6. r, MAT mus 8. r, MME) anja.koron@os-branik.si
9. razred: Januša Stibilj (ŠPO, ŠZZ, NŠP) janusa.stibilj@os-branik.si
Jernej Krečič (GEO, ZGO, DKE) jernej.krecic@os-branik.si
Nerazredniki: Marjana Mlinarič, nadomešča Sara Krošelj (SLJ) sara.kroselj@os-branik.si
Petra Zorn (LUM) petra.zorn@os-branik.si
Mateja Pegan Žvokelj (NAR, BIO, KEM, GOS, NPH,  organizator prehrane) mateja.pegan-zvokelj@os-branik.si
Blaž Uršič (FIZ) blaz.ursic@os-branik.si
Suzana Mozetič (II1, II2, N2I) suzana.mozetic@os-branik.si
Podaljšano bivanje:
1. skupina Maša Blaško, nadomeščanje Kris Frančeškin kris.franceskin@os-branik.si
2. skupina Jožica Rand-Marc (Anja Koron) jozica.randl-mar@os-branik.si
3. skupina Jernej Krečič (Anja Koron, Petra Zorn) jernej.krecic@os-branik.si
Svetovalna služba: Maja Pahor (psihologinja) maja.pahor1@os-branik.si
Knjižnica: Marina Troha, nadomešča Engelbert Osojnik engelbert.osojnik@os-branik.si
Administracija: Asta Fritz (tajnik VIZ) asta.fritz@os-branik.si
Iris Bizjak (računovodkinja) iris.bizjak@os-branik.si
Kuhinja: Klavdija Colja (vodja kuhinje) klavdija.colja@os-branik.si
Katarina Lokar katarina.lokar@os-branik.si
Marko Martelanc marko.martelanc@os-branik.si
Čiščenje: Snežana Rustja snezana.rustja@os-branik.si
Karmen Pavlica karmen.pavlica@os-branik.si
Vesna Babić Ličen vesna.babic-licen@os-branik.si
Vzdrževanje: Franc Bizjak franc.bizjak@os-branik.si
Računalničarka: Anja Koron anja.koron@os-branik.si