TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2019-20

 

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz znanja zgodovine 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
Tekmovanje iz znanja geografije 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 11. 10. 2019 / 16. 11. 2019
Cankarjevo tekmovanje 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020
Tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja kemije 20. 1. 2020 / 4. 4. 2020
Tekmovanje za Stefanovo priznanje iz znanja fizike 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
Tekmovanje za Vegovo priznanje iz znanja matematike, Kenguru 19. 3. 2020 18. 4. 2020
Tekmovanje iz znanja angleškega jezika v 9. razredu 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020
Vesela šola 11. 3. 2020 8. 4. 2020
Kaj veš o prometu? april /maj
Varno na kolesu december in marec
Tekmovanje iz logike 26. 9. 2019 / 19. 10. 2018
Tekmovanje iz razvedrilne matematike 4. 12. 2019 1.2. 2020
Tekmovanje Kresnička iz znanja naravoslovja 5. 2. 2020 / /
Računam z Lili in Binetom 14. 5. 2019 / /
Bobri 11. – 15. 11. 2019 / 18. 1. 2020
Cankarjevo tekmovanje – mehurčki 2. 4. 2020 / /
Šolska športna tekmovanja
Tekmovanje iz italijanščine – Topolino di biblioteca Januar 2020